KUNST SVENDBORG
 
       
 

LYSBÆREREN

Kunst er ofte alvorstung. Afspejler en malers værker et ubetinget lyst sind, kan det være svært at blive taget alvorligt. De gamle mestre, der anses for de betydeligste, er da også dem der har taget de voldsomste livtag med eksistensen; de mest feterede blandt de nulevende er dem der vender vrangen ud på materialet, samtiden og sig selv. I kulturmiljøets indercirkler lader tilstræbt grimhed sig snublende let forveksle med æstetisk nydelse, og livslede med intellekt.
Men i kunstens verden færdes ikke desto mindre en lille flok stædige, smilende lysbærere og milde ironikere blandt de mørke dommedagsprofeter. En af dem hedder Per Buk. 

Hemmeligheden
Hans billeder kan forekomme næsten anstødeligt positive og livsglade, og de kan synes momentant naive. Hvad de måske også er. Det er sandsynligvis netop her, nøglen til kunstnerens verden skal søges. 
Hans værker er insisterende. De skjuler ikke deres hensigter og dækker sig ikke ind under en eller anden finkulturel fernis. De byder sig til. Inviterer. Store, lidt kantede fugle stritter med tæerne i fryd, og smiler, ligesom hans andre væsener smiler. Smiler forsorent, som bar de på en hemmelighed, de i samme nu åbenbarer for betragteren: Glædens hemmelighed. Og tør man overgive sig og træde nærmere, tør man give efter og lade sig forføre, er det ren Alice i Eventyrland. 

Per Buk laver med forkærlighed store malerier, der kræver plads. Ikke bare helt konkret i forhold til rammens størrelse, men også uden om og foran. For som det i sin tid var tilfældet med Jackson Pollocks enorme drip paintings, er det som om Per Buks malerier kunne fortsætte og i fantasien fortsætter i det uendelige, så langt øjet og forestillingsevnen rækker. Det er et helt univers, der foldes ud. Et særegent overdrev, hvor alt kan ske, og rent faktisk sker.
Men det er ikke et kik ind i noget fremmed, der er i modstrid med den virkelighed vi befinder os i, når vi med fødderne står plantet på gulvet foran det enkelte værk. Det er ikke en illusion vi er vidner til. Det er en opfordring, til at gå ind, til at medvirke. Man kan være både hér og dér samtidig, opdager man. Ja, det er det man skal! Lade farverne og formerne og væsenerne løfte og fylde én, så oplevelsen også rent sanseligt og kropsligt lejrer sig, så man kan tage den med sig ud i verden, når øjnene og opmærksomheden igen slipper akrylfarvens trolddom.

Fugle og fabeldyr
Heri ligger der noget næsten magisk. Det synes da også nærliggende i Per Buks værker at se slægtskab med andre kulturers kunst og deres rituelle indebyrd. ’Primitiv kunst’, blev det kaldt engang, med den vestlige verdens vanlige følelse af overhøjhed. Det kan også være vanskeligt ikke at tænke tilbage på Asger Jorns finurlige væsener, som de trådte frem i løbet af 1940’erne, eller mange af de øvrige COBRA-maleres værker. De mentale og kunstneriske røde tråde er der, men måske ikke i højere grad end de er der til en række af det 20. århundredes andre store kolorister. 

I øvrigt er Per Buk nu helt sig selv. I hans personlige ikonografi indgår myriader af fugle og fabeldyr. De symboliserer - og går i dialog med - de lyse sider af menneskets sind. Vi har alle fået en grundlæggende positiv tilgang med os i generne, men dens livs- og vækstbetingelser kan være meget forskellige fra person til person. Vi kan alle tåle at møde den uforfalskede, gedigne fryd!
Men der kan gå mere end bare lidt Noahs ark i det! Nogle af kunstnerens store lærreder kan beskueren aflæse som fantastiske syner, hvor fugle og andre ikke klart definerbare arter flokkes før en forestående større rejse. De virker forventningsfulde og opstemte. Der er tydeligvis ikke indtruffet nogen naturkatastrofe de skal flygte fra. Måske er der tale om et møde, før det store forårstræk tager sin begyndelse. En færd ind i det ukendte, de gode oplevelsers og mulighedernes land. Et af kunstnerens værker hedder da også Rejsens veje samler sig. Nu går det løs!

Linjer, farver og flader 
Per Buks farvebrug er i høj grad medvirkende til de signaler, hans værker udsender. Kunstneren kan brage lige på og hårdt med klar rød, orange, gul, grøn og blå, og hans sorte, kraftige konturstreger er med tiden næsten blevet en slags bomærke for ham. De har udgjort en nødvendig struktur, der har holdt den sprængfyldte palet i ave, og ind imellem - hvor de har fremtrådt bastante og tykke som slanger trukket efter en lineal - har de tiltvunget sig deres egen betydningsbærende rolle i værket.

Inden for de seneste år er disse mere formalistiske bindinger ved at løsnes. Per Buk bevæger sig friere rundt i billedets rum, og undertiden nedtoner han de sorte linjeføringer. De nye lærreder er heller ikke længere så udtalt rent flademaleri. Figurer og fabelvæsener kan variere i størrelse og optræde ganske transparente, så der opstår flere niveauer og planer, hvor billedfortællingerne skyder sig ind over og bag hinanden. 
Samtidig tøjler kunstneren koloritten. Han kan inden for det enkelte maleri f.eks. holde farverne inden for udvalgte dele af farvecirklen, eller han blander, brækker og modulerer dem, så der fremkommer en overdådighed af nuancer. Nogle gange kan et maleri endda fremstå ganske mørkttonet og dermed åbne for andre syn og fornemmelser hos beskueren. 
Alt sammen uden at Per Buks værker af den grund mister i intensitet eller kunstnerisk klarhed. De er blevet tilført flere veje ad hvilke målet kan nås. Livsglædens vifte er blevet bredere.

Dogmetegninger, fablinger og tæpper
Selv om malerierne er den umiddelbart mest iøjnespringende del af Per Buks virke, er det langt fra den eneste genre, han arbejder i. Akvareller og gouacher har han skabt igennem mange år, og ind imellem også collager. Men noget forholdsvist nyt er hans dogmetegninger, sort/hvide tusch- eller akryltegninger på karton, nogle af dem af en anselig størrelse. Ofte fremtræder de voldsomt dynamiske, trods mangelen på farve, men de kan også betage ved udtrykkets styrke og grafiske virkning i en meget enkel komposition. 

Små bronzeskulpturer, såkaldte ’fablinger’, er kunstnerens bidrag i det tre-dimensionelle. Som navnet antyder er der også her tale om fabeldyr. Som fritstående eller –løbende (!) gestalter virker disse væsener både mere håndgribelige og mere abstrakte end på en billedflade. Deres rækkevidde bliver større, og deres umiddelbare charme får tilført et ekstra pift af det ædle metals beskaffenhed. Fablingerne skal så afgjort opleves ikke kun med øjnene, men også med hånden. De skal røres ved, fumles med, varmes op.

En udsmykningsopgave sporede for nogen tid siden Per Buk ind på muligheden for at lade nogle af sine store farvekompositioner overføre til tæpper, og han har fået vævet en lille serie i Katmandu. De gør sig på et gulv, hvor den anderledes synsvinkel på værkerne afføder nye oplevelser, og materialets stoflighed og iboende konnotationer til kunsthåndværk og tradition forlener Per Buks billedverden med hidtil usete anslag. Dette er måske allertydeligst, hvis tæpperne hænges op og får karakter af uhøjtidelige gobeliner.

Glæden i vold
Per Buk er en kunstner, der kan lignes med en sten man kaster i vandet. For som ringe breder hans glæde, hans begejstring og høje aktivitetsniveau sig uden om ham og påvirker mennesker i hans nærhed og i det større sociale og samfundsmæssige fællesskab, han er en del af. 
I Svendborg by er han ofte involveret, når et eller andet større kulturelt projekt eller arrangement skal op at stå, og altid er farverne fremherskende, men mindst lige så meget kunstnerens idérigdom og skæve, overraskende indfaldsvinkler til tingene. 

Atelieret er basen og det nagelfaste omdrejningspunkt for aktiviteterne. Det er her han arbejder og løbende viser nye værker. Det er bl.a. også her han skaber fællesværker og laver happenings sammen grafiker Ann-Kerstina Nielsen, til fordel for deres fælles projekt Kunst med børn i Verden, som du kan læse med om under PROJEKTER/NEWS. Atelieret er en smeltedigel for allehånde kunst- og kulturtiltag. Her går ilden aldrig ud.


En del mennesker har den underlige opfattelse, at kunst er noget der skal kunne forstås og forklares. Selvom man kan lade Per Buks værker ledsage af mange ord (!), er man måske ikke nået en egentlig forståelse nærmere. 


Nogle mulige indgange er blevet skitseret, som måske kan angive en retning for os som betragtere. Der er blevet ridset nogle streger i det følsomme og let bortskyllelige sand, som er kunstens, og som Per Buk på sin side igen og igen får sat farver og billeder på. 
Så glædesfyldte hans værker end er, stiller de dog hver enkelt af os over for en stor opgave. Nemlig den at komme over ens med livet, verden, én selv og hinanden på den bedst mulige måde. Lægge al gusten viden, forbehold og fordomme bag sig og bare tillidsfuldt give sig glæden i vold. 


Preben Winther
kunstanmelder 

til top

Galleri, gallerier, gallerie, kunstner, billedkunstner, kunst, art, artist, svendborg, grafik, grafiker, atelier, udstilling, kunstudstilling, maleri, skulptur, artmoney, projekt, Vera, kunst med børn i verden, undervisning, kurser, kursus, workshop, kreativitet, exhibition, artstudio, svendborg havn, Frederiksøen, Møllergade, torvet, liv i min by, svendborg event, maritim, artexhibition, akvarel, æstning, grafiske teknikker, kulinarisk Sydfyn, svend, filmfestival, film Fyn, kunstfilm, litografi, det sker i svendborg, grafisk værksted, danske grafikere, BKF, sydfynske kunstnere, Fyns grafiske værksted, fgv, tegning, foto, image on, kultur, lutter lagkage, atelie, hotel, turistinformation, events, sak, Kunstbygning, Atelier BUK, Gallerie BUK, galleri BUK, undervandsbåd, fugle, abstrakt, fabelfigur, design, tæppe, latinerkvarteret, kunstværk, træsnit

Om PER BUK
 
ARTWORK
PROJEKTER / NEWS
UDSMYKNINGER
UDSTILLINGER
 
FIND PÅ KORT
 
KONTAKT
 
 
home
 
Galleri, gallerier, gallerie, kunstner, billedkunstner, kunst, art, artist, svendborg, grafik, grafiker, atelier, udstilling, kunstudstilling, maleri, skulptur, artmoney, projekt, Vera, kunst med børn i verden, undervisning, kurser, kursus, workshop, kreativitet, exhibition, artstudio, svendborg havn, Frederiksøen, Møllergade, torvet, liv i min by, svendborg event, maritim, artexhibition, akvarel, æstning, grafiske teknikker, kulinarisk Sydfyn, svend, filmfestival, film Fyn, kunstfilm, litografi, det sker i svendborg, grafisk værksted, danske grafikere, BKF, sydfynske kunstnere, Fyns grafiske værksted, fgv, tegning, foto, image on, kultur, lutter lagkage, atelie, hotel, turistinformation, events, sak, Kunstbygning, Atelier BUK, Gallerie BUK, galleri BUK, undervandsbåd, fugle, abstrakt, fabelfigur, design, tæppe, latinerkvarteret, kunstværk, træsnit
  BILLEDKUNSTNER PER BUK | MØLLERGADE 44 | 5700 SVENDBORG | TEL.: 3027 3132